اهداف پویش تصنا

اهداف

اهداف پویش تصنا

z

ایجاد رویکردها و راهکارهایی فراگیر (در پاسخ به نیازها و چالش‌ها) که در همه فعالیت‌های صنفی و صنعت نرم‌افزار استفاده گردد.

فرهنگ‌سازی و نشان دادن منافع و مزایای رویکردهای مشارکتی و خرد جمعی (برد-برد) و معرفی راهکارهای برتر (بهبودیافته، جدید و نوآورانه) به اعضای پویش توسعه نوآوری در ارائه راهکارها برای رفع نیازهای جاری و آتی کسب‌وکارها، فعالیت‌های صنفی، صنعت نرم‌افزار و کشور طرح‌ریزی و اجرای طرح‌ها و اقدامات لازم برای رشد و توسعه کمی و کیفی صنعت نرم‌افزار کشور ایران

z

تمرکز بر ایجاد راهکارهایی که در جهت رفع نیازهای جاری و آتی کسب‌وکارها، فعالیت‌های صنفی، صنعت نرم‌افزار و مخاطبین آن‌ها باشد.

شناسایی و به دست آوردن فرصت‌های آینده‌نگر برای خدمات و راهکارهای برتر، اعم از فناوری‌ها، چارچوب‏ها، محرک‌ها ارائه محصولات/خدمات و راهکارهای برتر درزمانی که مشتری، کسب‌وکارها، صنف و بازار فاوا (عرضه و تقاضا) به آن‌ها نیاز دارد ارتقاء کمی و کیفی ارکان و متولیان صنعت نرم‌افزار کشور، برای حضور در بازارهای بین‌المللی و با اولویت در بازارهای منطقه

z

همه صداها شنیده و بررسی شود

تقویت اعضا از طریق ظرفیت‌سازی و توسعه شایستگی‌ها و قابلیت‌های فردی/گروهی/سازمانی و... طرح‌ریزی و اجرای اقدامات لازم به‌عنوان اصلی‌ترین حامی فعالین صنعت نرم‌افزار، برای رشد کیفی و جهانی‌شدن این صنعت ارتقا، فراگیری و تنوع کانال‌های ارتباطی و سیستم‌های ارتباطی برای درک تجربیات همه مخاطبین (با سازوکارها و ساختارها) طرح‌ریزی و اجرای اقدامات لازم برای آموزش و توانمندسازی گسترده نیروی انسانی بیکار ولی مستعد در کشور، برای جذب در بازارهای کار ساختن آینده‌ای بهتر و راحت‌تر برای دیگر کسب‌وکارها؛ با ارائه راهکارها و محصولاتی که بر پایه فناوری‌های نوظهور (همانند هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، زیرساخت‌های مبتنی بر رایانش ابری)، مناسب و هوشمند هستند

about img